Heldagscamp

Degerfors 22/12

Heldagscamp med fokus på olika tekniker för passning och skott

Åldersklass 2003-2011

Genom att i första hand försöka bidra till en ökad förståelse och kunskap kring momentet tillslag, vill vi skapa bättre förutsättningar för långsiktigt lärande. Vår ambition och målsättning är även att kunna inspirera och fungera som en god förebild på som utanför planen.

Program

Upplägget bygger på dubbla praktikpass samt lunch och videoanalys. Totalt 3,5 tim praktik och 45 min teori.

  • 09:30 Samling
  • 10:00 Praktik 2 tim
  • 12:00 Lunch
  • 13:00 Teori 45 min
  • 14:00 Praktik 90 min
  • 15:30 Sammanfattning
  • 15:45 Slut

Stora Halla Degerfors

Campen genomförs inomhus på konstgräs.

N

Åldersklass 2003-2011

Angivna åldersklasser utgör ett riktmärke utifrån en generalisering där differens kan ske med +/- något år. 

N

Passning och skott

En bra passningsteknik utgör grunden
för ett välutvecklat skott. Därför tränar
vi på bägge dessa moment.
N

Max 16 deltagare

Vi värnar om kvalité med tid och uppmärksamhet åt varje deltagare.
Därav vårt begränsade antal.

N

Individuell träning i grupp

Våra upplägg erbjuder möjligheten för varje spelare att träna och utvecklas utifrån just sin kunskapsnivå. 
N

Kunskap och förståelse

Genom att bidra med kunskap vill vi förbättra varje spelares förståelse och medvetenhet för framtiden.

N

Med Eija Feodoroff

Med Eija Feodoroff som huvudinstruktör där vissa praktikdelar genomförs med ytterligare en instruktör. 
Träna för att lära

Ofta möter vi spelare som har svårt att hantera misslyckanden, trots att det är en fullt naturlig del i en utvecklingsprocess. Istället för ett fokus på lärandet och ansträngningen, dramatiseras utfallet och det kortsiktiga resultatet, vilket många gånger leder till en ökad inre stress och en sämre förmåga att ta till sig av innehållet och uppnå den glädje och utveckling som man faktiskt strävar efter. 

Mot den bakgrunden och utifrån vår ambition att hjälpa spelare att utveckla sitt tillslag, integreras frågor kring just lärande och utveckling, som en naturlig del i våra aktiviteter med barn och ungdomar.

Med varje spelare i fokus

Tillsammans med oss ska varje spelare uppleva ett lika värde med samma möjlighet till lärande, utveckling och glädje.

Vi lägger stor vikt vid att våra aktiviteter genomförs i en trygg, inspirerande och uppmuntrande miljö där varje barn, ungdom och spelare blir sedd samt bemött utifrån den mognad, de behov och förutsättningar som han eller hon har.

Ett bra utbildningsklimat behöver även bygga på en ambition att utveckla trygga individer med god självkänsla och förmågan att hantera de många olika utmaningar som uppstår över tiden, där intresset och glädjen kan bestå och förhoppningsvis även kunna växa sig starkare.

Anmälan

Degerfors 22/12

Fullbokad – endast lediga reservplatser!

1595:-/spelare

Kostnaden inkluderar:
3,5 tim praktik, 45 min teori, lunch samt träningströja från Puma.

Anmälan förutsätter att vi mottager fullständig information enligt efterfrågade uppgifter nedan. En anmälan kan endast ses som definitiv efter mottagen bekräftelse från fredrik@tillslag.se. Då flera anmälningar kan inkomma på kort tid, reserverar vi oss för att campen kan ha blivit fullbokad strax innan vi mottog er anmälan.

Avbokningsvillkor

Vid avboking senast 14 dagar innan angiven ankomstdag sker full återbetalning.
Vid senare avbokning än vad som angetts ovan, återbetalas 50% av kostnaden.

Spelarens namn

Spelarens åldersklass

Eventuell specialkost

Storlek t-shirt

Anhöriges namn

Anhöriges personnummer

Anhöriges faktureringsadress

Anhöriges mail

Anhöriges tel

Meddelande

Villkor foto/video

Hantering av personuppgifter

Läs mer via länken nedanför denna anmälan

“Varje gång du tar emot bollen, passar, slår ett inlägg
eller skjuter så är vi inne på tillslag. Tänk dig också
att du gör detta i mängder av olika situationer, på olika
delar av planen, i olika kroppsvinklar och hastigheter.
Självklart finns det då en del att prata om och arbeta med,
inte minst när tekniken många gånger behöver
justeras beroende på situation.”

Vi berättar gärna mer!

Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.
Bokningsförfrågan till fredrik@tillslag.se.

KONTAKT

Fredrik Johansson
fredrik@tillslag.se
070 278 11 94

Eija Feodoroff
eija@tillslag.se
070 278 11 64

Amanda Feodoroff
amanda@tillslag.se
073 577 40 56