Policy för kontaktpersoner

Integritetspolicy

Introduktion
Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som kontaktperson ska känna dig trygg med att vi, som personuppgiftsansvarig, hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig om våra tjänster och arrangemang.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att skicka reklam och erbjudanden om vårt innehåll.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att följa upp tidigare kontakter.

De behandlingar som görs i ovanstående syften anser vi vara av intresse för dig som registrerad, eller i vart fall inte vara så pass integritetskränkande att berättigade intressen hos oss eller dig inte kan hävdas.

Vad gör vi med dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i vårt företagsregister hos Fortnox och använder dem för att kommunicera med dig för de ändamål som anges ovan. Läs mer om Fortnox Integritetspolicy.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
För ovanstående syften och ändamål kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

  • Ditt fullständiga namn
  • Ditt fullständiga personnummer
  • Din bostadsadress
  • Din e-postadress
  • Eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi kommunicerar med dig

Hur har vi fått dina personuppgifter?
Vi kan ha fått dina personuppgifter genom att:

  • Du själv har lämnat dem till oss.
  • Vi har sökt upp dina uppgifter för att komplettera en intresseanmälan.

Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter?
Endast de personer hos oss som behöver använda dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter till extern kundtjänst för att kunna få support i en felanmälan.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter 12 månader från det datum vi senast registrerade ett betalningsärende för ditt kundnr.

Vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter?
Om du vill att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, raderar uppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter kan du kontakta fredrik@tillslag.se.

Vill du ha en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig som kontaktperson?
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Ange i din fråga; ditt namn eller namnet på den organisation du företräder/företrätt samt den adress du vill att vi skickar uppgifterna till.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.

Eija Feodoroff AB
fredrik@tillslag.se
070 278 11 94