Tillslag med Eija Feodoroff

Klubben

Utbildning för spelare och ledare

För klubben erbjuder vi utbildning med inriktning mot såväl spelare som ledare. Halv- och heldagar för ledare medans spelarutbildningen kan genomföras på en mängd olika sätt. Det finns även möjlighet att kombinera ett upplägg med fokus på både spelare och ledare. 

Nya kunskaper och perspektiv

Ta del av nya kunskaper och infallsvinklar som på flera sätt ifrågasätter de
traditionsenliga sanningar som levt kvar i decennier. Likt övriga moment
inom fotbollen behöver även vårt sätt att se på och arbeta med spelares tillslag att utvecklas.

Vi upplever att momentet tillslag många gånger underskattas. Dels dess innebörd och omfattning, dels vilka resultat man kan åstadkomma genom träning. Spelare har självklart olika förutsättningar men genom att träna rätt
ofta är möjligheterna till utveckling för precis alla som vill utvecklas generellt
sett väldigt stora, oavsett förutsättningar.

Eija är en förebild för spelare, ledare
och övriga i Näsets SK och har utbildat
våra aktiva på ett beundransvärt sätt.

David Eklöf
Föreningsutvecklare, Näsets SK

Gemensamt för våra upplägg

Kvalité och engagemang i en miljö där varje deltagare känner sig trygg, inspirerad och sedd ska utgöra grunden i allt vi gör och representerar.

Tillsammans med oss ska varje spelare och ledare uppleva ett lika värde med samma möjlighet till lärande, utveckling och glädje oberoende vem man är och vad man kan.

N

Passning och skott

En bra passningsteknik utgör grunden
för ett välutvecklat skott. Därför berör våra utbildningar bägge dessa moment.

N

Individuellt lärande

Våra upplägg erbjuder möjligheten för varje spelare och ledare att utvecklas utifrån just sin kunskapsnivå. 

N

Kunskap och förståelse

Vi inriktar oss mer på instruktion och pedagogik och mindre på olika övningars anvisningar och organisation. 

N

Med Eija Feodoroff

Samtliga utav våra upplägg genomförs med Eija Feodoroff som instruktör och utbildare.  

Ledarutbildning

Ta del av konkreta verktyg för att utveckla ert sätt att utbilda spelares tillslag.

Vi erbjuder både halvdagar och heldagar. Innehållet grundar sig på Eijas mångåriga erfarenhet från spelare och lag inom dam-/herrfotbollen, från barn- och ungdomsfotboll till professionell nivå.

Våra utbildningar kräver inga förkunskaper och går att applicera på samtliga åldersklasser.

Halvdag

17:15 Närvaroregistrering och fika
17:30 Övergripande om tillslag (T)
18:45 Ledarna testar själva (P)
19:30 Eija instruerar övningstrupp (P)
21:15 Sammanfattning och avslut (T)
21:30 Tack för deltagande!

Heldag

09:15 Närvaroregistrering och fika
09:30 Övergripande om tillslag (Teori)
11:00 Ledarna testar själva (Praktik)
12:00 Lunch och återkoppling
13:00 Eija instruerar övningstrupp (Praktik)
15:00 Genomgång med ledare (Teori)
15:30 Ledarna i träning med spelare (Praktik)
16:30 Sammanfattning och avslut (Teori)
17:00 Tack för deltagande!

N

Teori & Praktik

Videoinslag varvas med praktik tillsammans med ledare och övningstrupp.

N

Konkreta verktyg

Konkreta verktyg för ert sätt att utbilda spelares tillslag i olika vinklar och situationer.

N

Inga förkunskaper

Vårt innehåll kräver inga förkunskaper utan vänder sig till föreningar på alla nivåer.

N

För hela föreningen

Våra utbildningar riktar sig till ledare och tränare för alla åldersklasser.

N

Ett nytt perspektiv

Vi ifrågasätter det vedertagna och lyfter fram olika faktorer
som påverkar spelares tillslag.

N

På er hemmaplan

Utbildningen genomförs hos er där vår utgångspunkt är att ingen resa är för lång. 

Som förening ansvar ni för lokal-och plantider samt material och den förtäring som föreslås i uppläggen. Angivna tidsscheman är enbart exempel och kan anpassas utifrån er förenings behov och önskemål, bla med ett lika stort fokus på spelarutbildning.

Kontakta oss för ytterligare information och kostnadsförslag. 

“Varje gång du tar emot bollen, passar, slår ett inlägg
eller skjuter så är vi inne på tillslag. Tänk dig också
att du gör detta i mängder av olika situationer, på olika
delar av planen, i olika kroppsvinklar och hastigheter.
Självklart finns det då en del att prata om och arbeta med,
inte minst när tekniken många gånger behöver
justeras beroende på situation.”

Vi berättar gärna mer!

Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.
Bokningsförfrågan till fredrik@tillslag.se.

KONTAKT

Fredrik Johansson
fredrik@tillslag.se
070 278 11 94

Eija Feodoroff
eija@tillslag.se
070 278 11 64

Amanda Feodoroff
amanda@tillslag.se
073 577 40 56