Heldagscamp

Stockholms län 21/5

Heldagscamp med fokus på olika tekniker för passning och skott

Åldersklass 2000-2009

Individuellt upplägg med möjlighet för varje deltagare att träna utifrån sin kunskapsnivå. Främsta syfte att skapa bättre förutsättningar för långsiktig individuell utveckling, genom en ökad kunskap och större förståelse kring momentet tillslag. Vår ambition och målsättning är även att kunna inspirera och fungera som en god förebild i alla avseenden.

N

Åldersklass 2000-2009

N

Individuell träning i grupp

N

Deltagarantal max 16

N

Instruktör Eija Feodoroff

Program

09:30 Samling
10-12 Praktik
12-13 Lunch
13-14 Teori
14-16 Praktik
16:15 Avslut

Idrottsplats
meddelas senast
10/4

Kommentar med anledning av Covid-19

Vi planerar och genomför våra arrangemang enligt gällande rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. En riskbedömning har gjorts utifrån det underlag som Folkhälsomyndigheten uppmanar oss som arrangör att förhålla oss. Denna dokumentation kommer att ingå i den fullständiga förhandsinformation som delges anmälda spelare via mail senast 7 dagar innan campen. Tillsvidare följer vi händelseutvecklingen och håller oss fortsatt uppdaterade om Folkhälsomyndigheten och deras bedömning. 

Anmälan 21/5

Fullbokad – endast lediga reservplatser! 

Anmälan förutsätter fullständig information enligt efterfrågade uppgifter nedan (obligatoriska fält *). En anmälan kan endast ses som definitiv efter mottagen bekräftelse från fredrik@tillslag.se. Då flera anmälningar kan inkomma på kort tid, reserverar vi oss för att campen kan ha blivit fullbokad strax innan vi mottog er anmälan.

Kostnad: 1595:-
Inkluderar även lunch och träningströja.

Vi berättar gärna mer!

Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.
Bokningsförfrågan till fredrik@tillslag.se.

KONTAKT

Fredrik Johansson
fredrik@tillslag.se
070 278 11 94

Eija Feodoroff
eija@tillslag.se
070 278 11 64

Amanda Feodoroff
amanda@tillslag.se
073 577 40 56

© 2020 Eija Feodoroff AB. Alla rättigheter reserverade.